menu

Ouderbijdrage

Wordt bepaald op het gezinsinkomen

De dagprijs die je betaalt wordt berekend op basis van het gezinsinkomen. De tarieven zijn dus InKomensGerelateerd (IKG ) en vastgelegd per M.B. Je vraagt zelf een attest aan via de website van Kind en Gezin
( www.kindengezin.be
) en je kan op voorhand een simulatie doen zodat je een idee hebt van de dagprijs.

De gemiddelde dagprijs die je betaalt als ouders (gezin met 2 inkomens) bedraagt ongeveer 18 euro. Je krijgt jaarlijks een fiscaal attest zodat je deze gemaakte kosten kan inbrengen.

Ouderbijdrage berekening
u betaalt

 

  • 60% van de dagprijs voor een opvangdag korter of gelijk aan 5 uren.
  • 100% van de dagprijs voor een volledige opvangdag tussen 5 en 11 uren.
  • 160% van de dagprijs voor een opvangdag langer dan 11 uren.
Design Louis