menu

Visie ouder / kind

Wij streven naar een warme kwaliteitsvolle opvang.

KDV BEREGOED streeft naar een kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van  hun kinderen en waarbij de medewerkers elke dag hun best doen om een dynamische opvang van de kinderen te waarborgen met oog voor warmte, openheid, liefde en gezelligheid!

OUDERPARTICIPATIE =
KDV Beregoed streeft naar een open houding waar alle ouders en kinderen zich thuis kunnen voelen.
Elke ouder heeft een WELKOM gevoel, van bij de eerste kennismaking tot bij het verlaten van het kinderdagverblijf. Elke ouder wordt gerespecteerd en aanvaard in zijn ‘eigenheid’. In de relatie met ouders is er ruimte voor ondersteuning en het leren van elkaar, er wordt NOOIT geoordeeld of beoordeeld. Veel ouders in Beregoed hebben hun “wortels”, hun “roots” in een ander land, maar zelfs bij de familie naast de deur kunnen er veel verschillen zijn in de manier waarop zij hun kinderen willen grootbrengen! De wensen en visie rond opvoeden en kinderopvang worden steeds beluisterd en ernstig genomen. We gaan ervan uit dat we als kinderdagverblijf steeds kunnen en moeten groeien en evolueren, en door het delen in de rijke ervaring van ouders kunnen wij mee evolueren met hun kinderen die wij opvang bieden.

visieouderkind.jpg

BEREGOED = 
Betrouwbare opvang bieden aan baby’s en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met respect voor elk kind en hun emoties.

Dit in een geborgen sfeer zodat elk kind zich kan ontplooien en  zijn talenten mag ontdekken. Communicatie met en participatie van  ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een deskundig team garant.

Download hier onze documenten

Leuke naam maar
Beregoed staat voor

  • BBetrouwbaarheid
  • EEvolueren
  • RRespect voor elk kind
  • EEmoties
  • GGeborgenheid voor kinderen
  • OOntdekken van talenten stimuleren
  • EEssentie van communicatie
  • DDeskundig team
Design Louis