menu

Pedagogische visie

Het pedagogisch aanbod is aangepast aan de vraag en de draagkracht van het kind.

Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is het doel van onze opvang.

Wij hebben bijzondere aandacht voor het   ‘zelfvertrouwen’ ( IK KAN DAT) van de kinderen  en hun veiligheid ( ALS HET KIND ZICH VEILIG VOELT , ZAL HIJ ZICHZELF UITDAGEN).

Beregoed is voortdurend in beweging mee met onze kinderen om de noden en de behoeften dagelijks te optimaliseren. Door open communicatie tussen ouders en leidsters en leidsters onderling kunnen we nog meer gericht handelen.

De belevingswereld staat centraal , een kind leert door het DOEN , zo leert hij zijn wereld kennen, kan er vertrouwen groeien , zelfzekerheid en respect.

Wennen

Wanneer men de eerste maal naar het kinderdagverblijf komt krijgt het kindje veel indrukken en moet het zich aanpassen aan een nieuwe omgeving en begeleidsters.

Dit is toch een ingrijpende gebeurtenis en daarom verkiezen wij dit geleidelijk aan te laten verlopen. Bij het intake-gesprek krijgen de ouders een rondleiding in het leefgroepje waar hun kindje zal opgevangen worden en ze worden voorgesteld aan de begeleidsters. Dan kan er een eerste maal kennis gemaakt worden en kan er reeds informatie uitgewisseld worden. Het kindje verblijft dan even samen met de ouders in de leefgroep en er worden dan enkele wenmomenten afgesproken.


Het kindje komt minimum  3 tot 4 momenten wennen in hun leefgroepje en dat gebeurt als volgt :

De eerste maal ong. 3 uren : de kindbegeleidsters en ouders wisselen informatie uit en na een tijdje blijft het kindje een 2-tal uren zonder de ouders in de leefgroep.

De volgende momenten wordt de opvang telkens iets langer zodat het kindje geleidelijk went aan de begeleidsters, andere kinderen en de drukte.

We opteren om het kindje de eerste dagen niet in de slaapkamer te slapen te leggen maar in een bedje dicht bij de leefruimte zodat we extra toezicht kunnen houden en het kindje zich geborgen voelt. Eens het kindje zich goed voelt in de kribbe krijgt het een bedje in de slaapruimte van de groep.

Spelen

De speelruimtes zijn ingedeeld in aparte hoekjes met speelgoed per soort (constructief speelgoed, knuffels, auto’s,…).

Er wordt voldoende en gevarieerd speelgoed aangeboden waardoor de baby’s persoonlijk aangetrokken worden. Er wordt speelgoed aangeboden voor verschillende leeftijden. De oudere kindjes moeten de kans krijgen hun motoriek te verfijnen en hun talenten te ontdekken/ontwikkelen vb. puzzelen, schilderen. De leefruimtes zijn ruim genoeg zodat de kinderen zich vrij kunnen bewegen. Van zodra het kan gaan de kinderen buiten op het terras en in de tuin spelen. Ook de baby’s worden vaak op een mat gelegd met stimulerend speelgoed en genieten zo mee van het zonnetje.

Eten

Het geven van flesjes wordt aangepast aan het ritme van de baby’s, dit in overleg met de ouders. De kleine kinderen eten op hun eigen ritme en wanneer een kindje slaapt of moe is, wordt het eetmoment aangepast. We kiezen ervoor om de rust van het kindje niet te verstoren.

De kindbegeleidsters  stimuleren de kindjes alleen te eten en dit op hun eigen tempo. De kinderen worden steeds positief benaderd in hun pogingen ook al is alle begin moeilijk. Het kind mag zich hierbij vuil maken en krijgt voldoende tijd om het zelf te proberen.

De peutertjes eten allemaal samen rond 11u. Zij bepalen zelf hoeveel ze eten en wat ze bij vragen.  Ze worden gestimuleerd om te eten en van alles te proeven maar worden nooit verplicht om te eten of iets te eten wat ze niet lusten. We zorgen ervoor dat het eetmoment een leerrijk (benoemen van het eten)  en ontspannend gebeuren blijft.

Slapen

Rust is belangrijk, het kind kan op elk moment gaan slapen, we volgen hierin zoveel mogelijk het eigen ritme.

Het ene kind heeft meer rust nodig dan het andere en we willen dit zoveel mogelijk respecteren. Immers, een uitgerust kindje voelt zich goed in zijn vel en kan zo genieten van allerlei speelgoed en het groepsgebeuren. De slaapsituatie verloopt in een rustige omgeving: verduisterde slaapkamer, knuffels en tutjes bij de hand. De kindjes slapen elk in hun eigen bedje met een slaapzak aan.

Bekijk onze visie ouder / kind

Design Louis